İsu Telemedisin

Yoğun Bakım


Yoğun bakım, kritik hastayı tanımlayan, kritik hastanın daha fazla ağırlaşmasını önleyerek en iyi şartlarda taburcu olmasını hedefleyen medikal bir sanattır. Kırım savaşı sırasında (1853-1856) ilk defa Florence Nightingale’in bazı hastaların diğerlerinden daha yoğun ve dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünerek bu hastaları hemşirelerin daha yakından izleyebileceği alanlara almasıyla ilk yoğun bakım fikri oluşmuştur.

Medikal fizyoloji ve teknolojideki gelişmelerle hastanelerde organ desteklerinin sağlanabileceği alanlar oluşturulmaya başlamıştır. Bu alanlar artık kendilerine özel dinamiklere sahip alanlardır: Yoğun Bakım/ICU (Intensive Care Unit).

Yoğun bakımlar; Bir veya daha fazla organ sisteminde hayatı tehdit eden veya tehdit edebilecek hastalıkların çok disiplinli olarak tedavi edildiği kliniklerdir. Bu tedavi süreci 24 saat esaslıdır.