İsu Telemedisin

Misyon


Mesleki ve kamusal etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sağlık sektöründe sorumluluklarının farkında olan, sağlık sektörü içinde kendi uzmanlık alanında lider olmayı hedefleyen, rekabette farklılık oluşturan hizmet ve ürünler sunan, sağlıkta teknolojinin etkin ve doğru kullanımına inanan, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği kaliteyle birlikte artıran,eğitim ve araştırmalarla sürdürülebilir sağlık politikaları üretebilmek için uzman personel kadrosunu sürekli geliştiren, çoğaltan, nitelikli uzman kadroların çalışmak istediği kurumsal bir yapıdır.