İsu Telemedisin

Hasta Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)


Sağlıkta kalite güvencesi ve performans izleme alanında beklentilerin artmasıyla birlikte, medikal ve tıbbi bakım personelinden beklentiler de sürekli artmaktadır. Bir Hastane HBYS Hasta Bilgi Yönetim Sistemi temin ederek, çalışanlarının omzundaki yükü hafifletmek ve aynı zamanda dokümantasyon kalitesini artırmak için önemli bir imkâna kavuşmuş olacaktır. Hastanın vital parametrelerine ve diğer cihaz parametrelerine otomatik ve hızlı erişim yoluyla zamandan tasarruf edilir ve karar alma süreçlerini destekleyen değerler açık ve anlaşılır şekilde kullanıma hazırlanır. HBYS, açık ve net bilgileri otomatik olarak kullanıma sunar ve iş süreçlerinizi destekler. Böylece çalışanlarınızın iş yükü hafifler ve hasta bakımı kaliteniz yükselir.

Bunun için, İSU Sağlık Hizmetleri A.Ş. Almanya ve Avrupa'nın pazar payı en yüksek Hasta Bilgi Yönetim Sistemi üreten şirketlerinden biri olan HIM firmasıyla işbirliğine girmeye ve QCare ürününün Türkiye distribütörlüğünü alarak sağlıkta yüksek kaliteli, yenilikçi ve güvenilir bir Hasta Bilgi Yönetim Sistemini sağlık sektörünün kullanımına sunmaya karar vermiştir.