İsu Telemedisin

Hastane Entegrasyonu

isuicu.com.tr


Uzmanlar tarafından oluşturulan yazılımlar neticesinde bilgisayar sistemleri kullanılarak tüm data aktarabilen medikal cihazların,hasta başı monitörlerin, laboratuar ve eczane bilgilerinin, hızlı, güvenli ortamda takip edilerek verilerin yönetilmesi,üretilen raporların ilgilisi tarafından kullanılmasını sağlayan sistemlere dir. Genel olarak Hastane otomasyonu, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) adı altında yürütülerek, hastanın tüm kişisel, medikal ve finansal kayıtlarının doğru tutulması ve zamanında işlenmesidir.

Bu konuda uzun yıllardır deneyime sahip olan HIM firması QCare ürün ailesi geliştirme çalışmalarına, 1995 yılında Brüksel, St.Luc. Üniversite Hastanesiyle ortaklaşa başladı. Dolayısıyla ürün ailesi pratik uygulamanın içinden doğdu ve doğrudan modern bir Hastanenin medikal ve bakım ihtiyaçları için geliştirildi. HIM GmbH ilk günden itibaren tedarikçilerden bağımsızdır. Müşteriler için bu, kullanılan tıbbi teknoloji ve entegre edilen klinik sistemler bakımından tam bir karar verme özgürlüğü anlamına gelir.

Tüm sistem olarak departmanların çalışma sistemlerine ve prensiplerine uygun çalışan, tüm verilerin doğru bir şekilde kayıt altına alınması, kontrolü, en hızlı şekilde çağrılması, yıllarca arşivlenmesi ve güvenliğinin sağlanması QCare'in temel parametrelerindendir.

Sonuçta seçimizi Dünya'nın en gelişmiş veritabanı olarak Oracle üzerinde çalışan QCare’den yana yaptığınızda, piyasadaki en kullanıcı-dostu ve en gelişmiş EHBİKYS ’de(Entegre Hasta Bilgi İzlem Kayıt Yönetim Sistemi) karar kılmış olacaksınız.

Bu sistem sayesinde:

  • Hastane bilgi yönetim ve otomasyon sistemleri
  • Görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri(PACS)
  • Data aktarabilen tüm tıbbi cihazlar
  • İlaç yönetim sistemi
  • Laboratuar yönetim sistemi(LİS)
  • Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik mikrobiyoloji
  • Patoloji ve sitoloji laboratuarı
  • Depo, arşiv, faturalama, hekim performans vb. sistemlerin yazılımlarını
  • Entegre ederek, ölçülen ve hesaplanan tüm parametrelerin elektronik ortamda saklanabilmesi, web tabanlı işlemler yapılabilmesi, kağıtsız iş akışı, hassas kayıt, uzun süreli saklama, hasta takibi ve kaynak kullanımında optimizasyon sağlanabilmektedir.