İsu Telemedisin

QCare Nursing:


QCare Nursing normal serviste kullanılan ve günlük uygulamalar dokümantasyonu için kullanılan yazılım paketimizdir.

Dokümantasyon evrakları günümüzde farklı talepleri karşılamakta fakat önemli olan hasta bakımını en iyi şekilde sağlayabilmektir. Arka planda yasal gerekliliklere ek olarak bakım prosedürlerinin dokümantasyonu operasyonel bilgi kaynağı olarak önemli bir rol oynar. Eldeki çok fazla bilgi ile bazen çok kısa sürede önemli ve kesin kararlar vermek gerekmektedir. Buna ek olarak bu dokümantasyonlar hastane yönetiminin karar mekanizmalarında da önemli bir yer tutar. Günümüzde kâğıt üstü belgeleri bu gereksinimleri karşılayamamaktadır.

QCare Nursing basit ve çok kullanışlı olarak elektronik ortamda dokümantasyonun en sağlıklı biçimde yapılmasını sağlar. Hasta dosyası açılır açılmaz QCare Nursing modülü hasta için planlanan tedavi ve ilaçların bir listesini görüntüler.Bir tıkla örneğin uygulanan ilaçların, infüzyonun, laboratuvar analizlerinin, kateterlerin ve drenlerin dokümantasyonunu yapılabilmektedir.