İsu Telemedisin

Vizyon


Sağlık teknolojileri, Komple Hastane otomasyonu, PDMS ve Telemedicine konularında uluslararası düzeyde doğru, hızlı, etkin ve verimli hizmet sunarak diğer teknoloji tabanlı sağlık uygulamaları için referans gösterilecek, değerli ve öncü bir şirket ve model olmaktır.