İsu Telemedisin

Hastane Otomasyonu


Uzmanlar tarafından oluşturulan kurgular neticesinde bilgisayar sistemleri kullanılarak tüm medikal cihazların birbiriyle ilişkilendirilerek doğru, hızlı, güvenli kullanılmasına Otomasyon denilmektedir. Genel olarak Hastane otomasyonu, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) adı altında yürütülerek, hastanın tüm kişisel, medikal ve finansal kayıtlarının doğru tutulması ve zamanında işlenmesidir.

Bu konuda uzun yıllardır deneyime sahip olan HIM firması QCare ürün ailesi geliştirme çalışmalarına, 1995 yılında Brüksel, St.Luc. Üniversite Hastanesiyle ortaklaşa başladı. Dolayısıyla ürün ailesi pratik uygulamanın içinden doğdu ve doğrudan modern bir Hastanenin medikal ve bakım ihtiyaçları için geliştirildi. HIM GmbH ilk günden itibaren tedarikçilerden bağımsızdır. Müşteriler için bu, kullanılan tıbbi teknoloji ve entegre edilen klinik sistemler bakımından tam bir karar verme özgürlüğü anlamına gelir.

Tüm sistem olarak departmanların çalışma sistemlerine ve prensiplerine uygun çalışan, tüm verilerin doğru bir şekilde kayıt altına alınması, kontrolü, en hızlı şekilde çağrılması, yıllarca arşivlenmesi ve güvenliğinin sağlanması QCare'in temel parametrelerindendir.

Sonuçta seçimizi Dünya'nın en gelişmiş veritabanı olarak Oracle üzerinde çalışan QCare’den yana yaptığınızda, piyasadaki en kullanıcı-dostu ve en gelişmiş HBYS’de karar kılmış olacaksınız.